Det handler om Vilje!
Vi leder dere fra A-Å innenfor vår kompetanse, og særlig liker vi oppdrag der
utfordringene er store. Å løse problemer krever mange forskjellige egenskaper.
Vilje kommer gjerne inn med friske øyne der andre står fast. Vi har stor tro på
potensiale i menneskene rundt oss og har lang erfaring med å løse komplekse
prosesser hele veien til mål. Å lede er å hente det beste ut av alle.

Om VILJE:

Viljes seniorkonsulenter har lang arbeidserfaring og solid fagkompetanse. Vi er
alle ledere som har bakgrunn fra flere ulike virksomheter og leveranse av
krevende og omfattende prosjekter. Vi har utdannelse innen økonomi, juss,
teknologi, ledelse, internasjonal markedsføring og kommunikasjon

Vi tar en strategisk og operativ tilnærming til oppgaver med eierskap, ansvar, og
styring. Integritet, tydelighet og “Vilje-styrke” er blant våre viktige verdier, som
våre kunder gir gode tilbakemeldinger på.


I`m Winston Wolfe.
I solve problems!

— Pulp Fiction

Vi behersker flere teknikker på det rent metodiske blant annet innenfor prosjekt-
og endringsledelse. Det er menneskene som er i fokus. Vi jobber med å hente
frem det beste i gruppene vi jobber med. I enhver god gruppe oppstår det en
gruppedynamikk og en kultur som må næres, oppmuntres og justeres for å
lykkes i det man skal oppnå sammen. Når vi går inn i ledende posisjoner, om det
er i et prosjekt eller en annen lederrolle, er vi opptatt av å fremstå som en god
leder som veileder, gir råd og som ikke minst tør å si ifra. Vi har dessuten
kontroll på detaljene uten å detaljstyre.


Vi er alle stabukker. For å komme til mål, enten det handler om idrett eller å
fullføre et vanskelig prosjekt/oppdrag, er “Vilje-styrken” vårt aller viktigste
våpen. Og “Vilje-styrken” fungerer omtrent som en muskel. Du blir sliten når du
bruker den, men den kan også trenes opp over tid. Vi er utholdende, ambisiøse
og samvittighetsfulle, og synes det er viktigere å gjøre det som er riktig enn å ha
rett.

Fokusområder:

 • Digitalisering
 • Ledelse
  • Prosjektledelse
  • Programledelse
  • Lederstøtte
  • Endringsledelse
  • Interimledelse
 • Forretningsutvikling
 • Prosessoptimering

Sertifiseringer innen:

 • Prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Agile metoder
 • Virksomhetsarkitektur
 • Testledelse

Innenfor fokusområdene jobber vi med:

 • Kartlegging / foranalyser
 • Anskaffelse
 • Implementering
 • Gevinstrealisering
 • Interessenthåndtering
 • Risikostyring
 • Forvaltning
 • Organisasjonsutvikling

Vilje kommer inn der andre står fast

– med friske øyne, urokkelig tro på potensiale i menneskene rundt oss og lang erfaring med å løse komplekse prosesser til mål.

Spør oss gjerne hvordan!

Hvem er vi?

BERNT OVE FINSVEEN

Partner

Bernt Ove er en stabukk som alle i Vilje og står for et stort spenn i erfaringer fra både private og offentlige oppdragsgivere og med over 30 års fartstid. Det er derfor Bernt Ove er et naturlig valg når man møter de virkelig krevende utfordringene. Bernt Ove har lang erfaring med ledelse av store prosjekter og større programmer. Han oppnår raskt tillit gjennom sin tyngde og integritet. Han er ikke redd for å si ifra til verken kunder eller leverandører om noe går i feil retning.

Bernt Ove har bachelor i IT og Business Administration fra NHI Datahøyskolen. Han har kurs i TOGAF, SCRUM og Project Management Professional. Etter 10 år med arbeid med IT-ledelse og prosjektledelse gikk han over i konsulentverdenen og har snart 25 års erfaring som prosjekt- og programleder, 10 av disse årene i Storbritannia. Han har arbeidet med både infrastruktur og forretningsapplikasjoner – i senere tid har han fokusert mye på prosjektledelse for kunder med anskaffelse og implementering av ERP- og andre forretningsløsninger.

Noen nøkkelord som beskriver Bernt Ove Finsveen er:
 • Tydelig leder
 • “Alltid” på jobb
 • Strukturert
Kontakt:
t: (+47) 992 42 802
m:

KRISTIAN FLODIN

Partner

Kristian er den naturlige leder, han tar umiddelbart rommet og er trygg i det han gjør. Han kommuniserer godt med alle, være seg utvikler eller toppleder, gammel kollega eller en han nettopp traff. Han tror på menneskene rundt seg og er ikke redd for å si hva han mener. Han kommer med tydelige tilbakemeldinger og er en konstruktiv leder og medspiller.

Kristian er utdannet innenfor IT og har over 20 års erfaring både fra kunde- og leverandørsiden innen offentlig og privat sektor. Med profilerte kunder som Utenriksdepartementet, Aker Horizons, KLP, Skatteetaten og spisskompetanse innenfor ERP og Retail med kunder som Rema 1000, Reitan Convenience, Skeidar, Europris, Vitus, Ditt apotek, Boots m.m er han en mange gjerne vil ha med seg når terrenget ikke stemmer med kartet eller man skal gå opp nye stier. Kristian står stødig med bein godt plassert i både forretningen og teknologien og har fokus på forankring og forventningsstyring gjennom tydelig og god kommunikasjon for suksess i sine prosjekter.

Noen nøkkelord som beskriver Kristian Flodin er:
 • Engasjert
 • Løsningsorientert
 • Humørspreder
Kontakt:
t: (+47) 915 12 491
m:

INGER-LISE JOSEFSEN

Inger-Lise er alltid på utkikk etter løsninger og jobber like godt “nedi grøten” som i styrerommet. Hun har to tunge ERP implementeringer bak seg som prosjektleder og endringsleder. Hovedfokus er menneske, organisasjon og endring i det digitale landskapet. #Digitalleadership #vigirossaldri #menneske

Inger-Lise har lang erfaring fra internasjonal maritim virksomhet som leder både kommersielt, og på drift. Hun har også 10 år bak seg som megler. Denne erfaringen sammen med Executive Bachelor i prosjekt ledelse, PRINCE2 og Prosci sertifisering samt Master modul i digital ledelse gjør henne til en sterk prosjekt- og endrings-leder. Inger-Lise tar også roller som interimleder.

Noen nøkkelord som beskriver Inger-Lise Josefsen er:
 • Gjennomføringsdyktig
 • God forretningsforståelse (business savvy)
 • Entusiastisk
Kontakt:
t: (+47) 900 16 070
m:

ANDREAS KÄLL

Andreas er “tospråklig”: Han behersker både forretning og teknikk, og med en interesse for strategi. Fra å lede workshops for å tegne prosesskart, diskutere rutinebeskrivelser til å drøfte utfordringene som teknikerne har. På fritiden driver Andreas med programmering, dette gjør at han holder seg oppdatert på teknologier samt er ferdig oppvarmet til diskusjoner om løsningsvalg og tekniske utfordringer!

Andreas har studert Computer Science & Engineering. Han har erfaring fra å lede både store prosjekter innen “public transport” og utviklingsteams (teamlead/scrum master) i utviklingsprosjekter. Andreas er sertifisert prosjektleder (PRINCE2) og testleder (ISTQB).

Noen nøkkelord som beskriver Andreas Käll er:
 • Upretensiøs
 • Lagleder
 • Produktiv
Kontakt:
t: (+47) 951 30 283
m:

PAULINA PLENTE

Paulina liker å strukturere, og elsker å få ting ferdigstilt enten via andre eller via sin egen store produksjonskapasitet. Hun skaper gode arbeidsmiljøer og får med seg de menneskene hun skal lede på sin naturlige måte.

Med en mastergrad i matematikk og IT er Paulina rustet og klar for komplekse problemstillinger. Hun har erfaring fra prosjekter innenfor IT og selskapsetablering i byggebransjen, og har samtidig fått med seg verdifull erfaring innen HMS. Hun har dessuten lang fartstid innenfor telekom med ombygging av større telehus, både når det gjelder byggkonstruksjon og IT/teleteknikk. Paulina er sertifisert prosjektleder, PRINCE2.

Noen nøkkelord som beskriver Paulina Plente er:
 • Strukturert
 • Kunnskapsrik
 • Positiv
Kontakt:
t: (+47) 465 61 758
m:

KÅRE KRISTIAN LYSVIK

Kåre er svært resultatorientert. Han får ting til å skje og initiativ kunne vært mellomnavnet hans! Med et høyt dreiemoment kunne dette vært slitsomt hadde det ikke vært for hans evne til å skape gode relasjoner med de han jobber med. Kåre er ujålete og har en direkte tilnærming til både mennesker og problemer uavhengig om de jobber i ledelsen eller linjen.

Med siviløkonomutdanning som fundament har Kåre solid kompetanse innen ledelse. Hans erfaring spenner bredt i forhold til bransjer og områder. For eksempel har han jobbet innenfor telekommunikasjon, kredittopplysningsforetak, oljeutstyrsindustrien og byggfag. Kåre er sertifisert prosjektleder (PRINCE2) og testleder (ISTQB). Kåre er i tillegg sikkerhetsklarert.

Noen nøkkelord som beskriver Kåre Kristian Lysvik er:
 • Initiativsterk
 • Jovial
 • Helhetstenkende
Kontakt:
t: (+47) 930 67 655
m:

CATHRINE NAGELL

Cathrine er en dreven leder med stor forretningsforståelse og høy gjennomføringskraft. Hun jobber både strategisk og operativt, og trives aller best i komplekse organisasjoner der utfordringene er mange og store. Da er det bra å ha et godt overblikk, «bein i nesa» og tørre å utfordre. Cathrine skaper tillit gjennom sin erfaring og faglige tyngde. Hun er tydelig i sin kommunikasjon og har en egen evne til å finne balansen mellom det å skape en god relasjon samtidig som hun stiller krav. Cathrine er en ekte «stabukk», som ser etter smidige og kreative løsninger der andre fristes til å gi opp.

Cathrine er utdannet Cand.jur. med en LL.M fra England. Hun har bakgrunn som toppleder i en privat organisasjon i mediebransjen. I Vilje har hun hatt roller som management consultant, prosjekt- og endringsleder samt personvernombud innenfor bransjer som telekom., bank/finans, helse, dagligvare og Tech. Hennes hovedfokus er management consulting. Cathrine er sertifisert endringsleder (APMG og Prosci), prosjektleder (PRINCE2) og ScrumMaster.

Noen nøkkelord som beskriver Cathrine Nagell er:
 • Erfaren
 • Strategisk
 • Kreativ
Kontakt:
t: (+47) 926 88 276
m:

TORBJØRN BERNT TORGERSEN

Torbjørn er en allsidig leder som raskt kan ta over roret i prosjekter og linjeleder roller. Han vil selvstendig etablere nødvendig kontaktnett i organisasjonen og strukturert sette i gang aktiviteter i retning av målet. Torbjørn skaper god stemning og gode samarbeidsrelasjoner i et team og jobber like godt med alle nivåer i en organisasjon.

Torbjørn er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en MBA fra BI. Han har bakgrunn fra økonomiområdet og har lang erfaring som CFO i flere selskap/konsern før han startet som konsulent. Torbjørn har PRINCE2 Foundation og TOGAF sertifisering.

Noen nøkkelord som beskriver Torbjørn Bernt Torgersen er:
 • Handlekraftig
 • Effektiv
 • Relasjonsbygger
Kontakt:
t: (+47) 951 41 605
m:

HEGE ELLEVSETH

Hege liker å holde orden og struktur på prosjekter – her er det lite overlatt til tilfeldigheter! Hun kommuniserer godt med alle og har en unik evne til å få de med seg. Samarbeidsklima i hennes prosjekter er preget av tillit og takhøyde og hun tar tak i eventuelle konflikter som måtte oppstå underveis. Hun er tydelig, men har et løsningsorientert “mindset” og høy integritet i måten hun leder prosjekter på. Interessen hennes for miljø og bærekraft har gjort at hun har blitt Viljes selvutnevnte bærekraftsansvarlig.

Hege har en mastergrad i prosjektledelse i tillegg til markedsføring og ledelse. Hun har svart belte i offentlige og komplekse prosjekter relatert til infrastruktur og transformasjon samt virksomhetskritiske IKT-tjenester. Hun har flere års prosjekterfaring innen helseprosjekter, men også fra Politiet, Bane NOR og Oslo Kommune. Hun er sertifisert innen ITIL, PRINCE2 Agile Practitioner, Prosci Change Management og Scrum Master. Hun tar også roller som interimleder.

Noen nøkkelord som beskriver Hege Ellevseth er:
 • Resultatorientert
 • Inkluderende
 • Uredd
Kontakt:
t: (+47) 951 65 422
m:

STIAN NORDVIK

Stian har masse erfaring fra softwareutvikling og implementeringsprosjekter, og har vært med både på kunde og leverandørsiden som prosjektleder. Fokus på gode leveranser, forståelse for kundens vektlegging av daglig drift og leverandørens behov for informasjon og kommunikasjon med kunden, gjør Stian til et solid nav i ethvert prosjekt.

Stian har en BA i internasjonal markedsføring. Han har jobbet i en rekke bransjer som handel & engros, næringsmidler, olje&gass, byggevarer og innenfor offentlig helsesektor. Med erfaring fra stillinger som Applikasjonsansvarlig, Salgssjef og Logistikksjef har Stian faglig balast som sparringspartner til de fleste roller i organisasjonen. Stian er sertifisert prosjektleder (PRINCE2) og ScrumMaster.

Noen nøkkelord som beskriver Stian Nordvik er:
 • Resultatfokusert
 • Relasjonsorientert
 • Fleksibel
Kontakt:
t: (+47) 472 65 062
m:

CHRISTOPHER HARS

Chris er en engasjert leder med mange år i IT bransjen. Han trives i situasjoner der det et behov for raske beslutninger og effektivitet. Chris leder prosjekter og organisasjoner vel i mål gjennom å være en god motivator og kommunikator, ha strukturen i orden og et særdeles godt humør!

Chris er utdannet siviløkonom fra universitetet i Köln, Tyskland. Han har befalsutdanning fra Forsvaret og diverse kurs innenfor ledelse og prosjektstyring. Chris startet i IT bransjen i 1986, og siden den gang har fokuset vært ledelsesoppgaver på forskjellige nivåer - bl.a. styrearbeid. Chris har i disse rollene betjent flere bransjer og sektorer, med hovedtyngde på offentlig sektor. Chris er sertifisert innen ITIL, PRINCE2 og CGI intern kvalitetsrevisor.

Noen nøkkelord som beskriver Christopher Hars er:
 • Inkluderende
 • Strukturert
 • Kommunikativ
Kontakt:
t: (+47) 922 00 133
m:

LINN SCHØNEMANN

Linn er en positiv og uredd leder med en bred og variert erfaring, hovedsakelig fra komplekse og teknisk orienterte prosjekter. Hun er løsningsorientert og strukturert, og vektlegger planlegging og godt samarbeid for å levere gode resultater.  For Linn er det å jobbe med ulike fagområder og spennende mennesker det som gjør det gøy å gå på jobb!

Linn er utdannet fra Universitetet i Oslo, med spesielt fokus på organisasjonsendringer som følger med innføring av ny teknologi. Prosjektene hun har levert dekker alle faser fra forprosjekter og evalueringer, anskaffelser og utviklingsprosjekter, til innføring og drift.  Hun har ledet prosjekter innenfor helse, telekom, forsvar, kommune og kultur. Linn er sikkerhetsklarert og sertifisert innen PRINCE2, ITIL, Smidig utvikling og TOGAF.

Noen nøkkelord som beskriver Linn Schønemann er:
 • Fleksibel
 • Optimistisk
 • Pålitelig
Kontakt:
t: (+47) 971 21 294
m:

JOBBE HOS OSS?

Er du også en stabukk og kjenner deg igjen i hva Vilje står for?

Kontakt oss:

Du finner oss som regel ute hos kundene våre.
Om du du har spørsmål du ikke har fått svar på her, så ta kontakt med oss på , eller ring:

 • M: 992 42 802 Bernt Ove Finsveen
 • M: 915 12 491 Kristian Flodin
– If I'm curt with you it's because time is a factor. I think fast, I talk fast and I need you guys to act fast if you wanna get out of this. So, pretty please... with sugar on top. Clean the fucking car.
– The Wolf, Pulp Fiction